top of page

KARTVIZITA

Kartvizita në format: 85x55mm ose 90x50mm, me trashësi të letrës nga 200 gr. deri në 350 gr. një faqe apo në dy faqe shtyp. Në qoftë se doni një vizitkartë

më të qëndrueshme atëher ju rekomandojm që vizitkarta juaj të mbështjellet me foli matt ose me foli shkëlqimi.

Ndërsa perpos këtyre kartvizitave që mund të konsiderojmë si kartvizita klasik. tek ne mund të gjeni edhe kartvizita me efekt 3D. Pra si për shembull ju dëshironi që emri i Kompanisë  apo logo e  juaj të ketë një veçanti, atëher me këtë efekt emri i kompanis tuaj do të duket ne formë 3D.

bottom of page